Click below to view a deck plan

Deck One

Wind Star Deck One

Deck Two

Wind Star Deck Two

Deck Three

Wind Star Deck Three

Deck Four

Wind Star Deck Four

Flying Bridge

Wind Star Flying Bridge
Departing from Puerto Caldera, Costa Rica
OCG Class
Luxury
JDS Travel News JDS Viewpoints JDS Africa/MI